VietNamReport  |  Vnr500  |  Fast500  |  V1000  |  VEF  |  Vietnammonitor

Bức tranh doanh nghiệp trong bảng xếp hạng VNR500 năm 2008

Bảng xếp hạng VNR 500 năm 2008 cho thấy có những biến động tương đối mạnh trong nền kinh tế Việt Nam nói chung, và khu vực doanh nghiệp lớn nói riêng. Đã có 21.5% doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng VNR 500 năm 2007 bị loại khỏi VNR 500 năm 2008 và có sự biến động đáng kể về cơ cấu ngành nghề, cơ cấu sở hữu cũng như kết quả kinh doanh của các Doanh nghiệp VNR 500 năm 2008.

1. Cơ cấu ngành nghề, cơ cấu sở hữu và phân bổ địa bàn
Trong 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2008 có 69% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, 15% trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp và 9% trong lĩnh vực dịch vụ. Cơ cấu ngành nghề này chứng tỏ khu vực công nghiệp chế tạo và sản xuất đang tạo ra phần lớn giá trị gia tăng trong nền kinh tế Việt Nam.

Hình 1: Cơ cấu ngành nghề của các Doanh nghiệp VNR 500 trong BXH VNR 500 năm 2008

Nguồn: VNR Biz  Database

Bảng xếp hạng VNR500 năm 2008 cũng tiếp tục chứng kiến sự chi phối mạnh mẽ bởi khu vực Nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước (chiếm tỷ trọng 45%) vẫn tiếp tục nắm giữ vai trò chủ lực trong nền kinh tế Việt Nam được thể hiện bằng những thứ hạng cao trong Bảng xếp hạng VNR 500 cũng như chiếm hơn một nửa số doanh nghiệp được xếp hạng. Doanh nghiệp tư nhân cũng đang dần thể hiện vị thế của mình trong nền kinh tế.

Hình 2: Cơ cấu sở hữu của các Doanh nghiệp VNR 500 trong BXH VNR 500 năm 2008

Nguồn: VNR Biz  Database

Để đánh giá mức độ đầu tư và phát triển của các tỉnh thành trong cả nước, VNR Research Division đã thống kê số lượng các doanh nghiệp VNR500 theo tỉnh, thành phố. Đứng đầu là Thành phố Hồ Chí Minh với 279 doanh nghiệp, chiếm hơn một nữa trong tổng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Hà Nội 168 doanh nghiệp. Đây vẫn là 2 thành phố phát triển, thu hút nhiều nhà đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hình 3: Phân bổ doanh nghiệp VNR 500 theo tỉnh thành trong BXH VNR 500 năm 2008

Nguồn: VNR Biz  Database

Trong 220 doanh nghiệp mới lọt vào BXH VNR 2008, các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động sản xuất kinh doanh tại hai thành phố lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chiếm trên 50% tổng số doanh nghiệp mới lọt vào BXH của năm nay.

2. Vốn và lao động

Năm 2008 là một năm đầy khó khăn và bất ổn của thị trường trong nước và quốc tế. Nhưng qua cuộc khảo sát của VNR Research Division cho thấy các doanh nghiệp VNR500 vẫn giữ được hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định nhờ có những giải pháp, chiến lược kịp thời phù hợp vượt qua giai đoạn khó khăn và thu hút 1.079 nghìn lao động và cũng không tăng so với BXH năm 2007.

Hình 4: Lao động của các doanh nghiệp trong BXH VNR 500 năm 2008

Nguồn: VNR Biz  Database

3. Kết quả sản xuất, kinh doanh

Mặc dù năm 2008 được đánh giá là nền kinh tế gặp khó khăn nhưng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR 500) vẫn thể hiện vai trò đầu tàu  trong nền kinh tế quốc dân. Tổng doanh thu của các DN VNR 500 trong BXH năm 2008 tăng khoảng 37% so năm 2007. Mức tăng trưởng này chưa phải là lớn nhưng xét trong bối cảnh chung của nền kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã thể hiện sự lớn mạnh và đứng vững trên thị trường trong nước và thế giới. Lợi nhuận có giảm nhẹ do giá cả nguyên liệu đầu vào tăng, các doanh nghiệp đầu tư nhiều vào máy móc thiết bị…

Hình 5: Doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp trong BXH VNR 500 năm 2008

Nguồn: VNR Biz  Database

Lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng VNR 500 năm 2008 trên 100 tỷ VNĐ vẫn chiếm tỷ trọng lớn (33%), kế đến có 29% Doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế từ 50 đến 100 tỷ VNĐ và rất ít doanh nghiệp có kết quả kinh doanh lỗ (5%). Nhìn chung doanh nghiệp VNR 500 đã có những bước chuyển mình, nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại và phát triển trong môi trường nhiều biến động và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Hình 6: Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng VNR 500 năm 2008

Nguồn: VNR Biz  Database

Như đã đề cập ở trên, lợi nhuận của các doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng VNR500 năm 2008 có giảm nhẹ so với năm 2007 nên mức độ đóng góp vào ngân sách nhà nước có phần giảm, chỉ chiếm 21% trong tổng thu ngân sách của nhà nước, thấp hơn so với năm 2007 (chiếm 42%).

Hình 7: Đóng góp cho Ngân sách Nhà nước của các DN VNR 500 trong Bảng xếp hạng VNR 500 năm 2008

Nguồn: VNR Biz  Database

Số liệu khảo sát cho thấy các Doanh nghiệp VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam vẫn duy trì sự phát triển bền vững, từng bước vượt qua khó khăn trong năm 2008. Tuy nhiên năm 2009 với bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới vẫn rất khó dự đoán sẽ đặt ra nhiều khó khăn và thách thức cho các doanh nghiệp lớn của Việt Nam.