TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Thái Nguyên )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Thái Nguyên )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 22 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG
2 100 CÔNG TY CP TÀI NGUYÊN MA SAN
3 119 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO
4 231 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
CEO: Nguyễn Văn Thời MST: 4600305723 Ngành nghề: Ngành may
5 447 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU