TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Thái Nguyên )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Thái Nguyên )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 22 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG
2 120 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO
3 270 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
CEO: Nguyễn Văn Thới MST: 4600305723 Ngành nghề: Ngành may