TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hà Nam )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hà Nam )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 261 CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ
2 301 CÔNG TY CP NHỰA CHÂU ÂU
3 477 CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN FECON