TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hà Nam )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hà Nam )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 177 CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ
2 353 CÔNG TY CP NHỰA CHÂU ÂU
3 458 CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN FECON