TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Quảng Bình )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Quảng Bình )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 252 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TUẤN VIỆT
CEO: Lê Thị Nữ MST: 3100261120 Ngành nghề: Kinh doanh tổng hợp