TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bình Định )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bình Định )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 124 CÔNG TY CP PHÚ TÀI
2 257 CÔNG TY CP PHÂN BÓN HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
3 332 CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47
4 344 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
5 433 CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG
CEO: Huỳnh Văn Dũng MST: 4100739909 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh đồ uống
6 467 CÔNG TY CP PETEC BÌNH ĐỊNH
7 477 CÔNG TY CP THUỶ SẢN HOÀI NHƠN