TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bình Định )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bình Định )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 145 CÔNG TY CP PHÚ TÀI
2 272 CÔNG TY CP PHÂN BÓN HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
3 346 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
4 404 CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47
5 464 CÔNG TY TNHH HỒNG NHUNG
6 467 CÔNG TY CP THUỶ SẢN HOÀI NHƠN