TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Gia Lai )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Gia Lai )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 82 CÔNG TY CP HOÀNG ANH GIA LAI
CEO: Võ Trường Sơn MST: 5900377720 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản
2 123 CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI
3 197 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
4 215 CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP
5 424 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI GIA LAI
CEO: Lê Đức Duy MST: 5900182111 Ngành nghề: Kinh doanh tổng hợp