TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Gia Lai )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Gia Lai )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 205 CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP
2 412 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI GIA LAI
CEO: Lê Đức Duy MST: 5900182111 Ngành nghề: Kinh doanh tổng hợp
3 462 CÔNG TY CP ĐIỆN GIA LAI