TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Phú Yên )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Phú Yên )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 319 CÔNG TY CP PYMEPHARCO