TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( TP. Đà Nẵng )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( TP. Đà Nẵng )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 203 CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ
2 260 CÔNG TY CP THÉP DANA Ý
3 285 CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG (DAPHARCO)
4 296 CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
5 388 CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG