TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( TP. Đà Nẵng )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( TP. Đà Nẵng )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 239 CÔNG TY CP THÉP DANA Ý
2 266 CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
3 279 CÔNG TY CP ECOBA VIỆT NAM
4 290 CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ
5 306 CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG (DAPHARCO)
6 359 CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG
7 417 CÔNG TY CP XNK THUỶ SẢN MIỀN TRUNG
8 438 CÔNG TY CP DỆT MAY 29-3
CEO: Phạm Thị Xuân Nguyệt MST: 0400100457 Ngành nghề: Ngành may