TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Tây Ninh )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Tây Ninh )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 118 CÔNG TY CP THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
2 169 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CAO SU LIÊN ANH
3 327 CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ HÙNG DUY
4 478 CÔNG TY CP HẢI ĐĂNG