TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đồng Tháp )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đồng Tháp )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 61 CÔNG TY CP VĨNH HOÀN
2 101 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA IDI
3 162 CÔNG TY CP THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG
4 216 CÔNG TY TNHH MTV THỨC ĂN THỦY SẢN ME KONG
5 235 CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ
6 260 CÔNG TY TNHH PHÁT TÀI
7 349 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
8 357 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
9 372 CÔNG TY TNHH CỎ MAY LAI VUNG
10 383 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM