TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đồng Tháp )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Đồng Tháp )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 55 CÔNG TY CP VĨNH HOÀN
2 96 CÔNG TY CP THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG
3 108 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA IDI
4 225 CÔNG TY TNHH MTV THỨC ĂN THỦY SẢN ME KONG
5 227 CÔNG TY CP NHIÊN LIỆU ĐỒNG THÁP
6 263 CÔNG TY TNHH PHÁT TÀI
7 274 CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ
8 357 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
9 401 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
10 411 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN