TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bến Tre )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bến Tre )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 458 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BẾN TRE
2 463 CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI BẾN TRE