TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Sóc Trăng )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Sóc Trăng )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 136 CÔNG TY CP THUỶ SẢN SÓC TRĂNG (STAPIMEX)
2 179 CÔNG TY CP THỰC PHẨM SAO TA
3 208 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
4 274 CÔNG TY CP THỦY SẢN SẠCH VIỆT NAM
5 429 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI