TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Sóc Trăng )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Sóc Trăng )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 85 CÔNG TY CP THUỶ SẢN SÓC TRĂNG (STAPIMEX)
2 209 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
3 217 CÔNG TY CP THỰC PHẨM SAO TA
4 254 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TÀI KIM ANH
5 265 CÔNG TY CP THỦY SẢN SẠCH VIỆT NAM
6 386 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI