TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bạc Liêu )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bạc Liêu )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 149 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XNK TRANG KHANH
2 469 CÔNG TY CP THUỶ SẢN BẠC LIÊU