TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Lào Cai )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Lào Cai )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 161 CÔNG TY CP HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG - LÀO CAI