TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Tuyên Quang )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Tuyên Quang )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 448 CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN DƯƠNG