Đoàn viên công đoàn OPC vinh dự nhận bằng khen Bộ Y tế

01/06/2017

Chuyên mục:

Ngày 19/05/2017, tại Hội trường khách sạn Đakruco, tỉnh Đăk Lăk, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức hội nghị biểu dương công chức, viên chức, công nhân, lao động giỏi ngành Y tế năm 2017.

Tới tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đại diện lãnh đạo TLĐLĐVN, Công đoàn Y tế Việt Nam cùng sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, Đảng ủy Bộ Y tế; các đồng chí lãnh đạo, chủ tịch Công đoàn các đơn vị và 213 đại biểu được tuyên dương CCVCCNLĐ giỏi ngành Y tế năm 2017.
Tại buổi lễ, Công đoàn OPC vinh dự có 3 đoàn viên nhận được bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế cho những nỗ lực và đóng góp tích cực trong lao động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động đoàn thể năm 2016.

Theo Dược phẩm OPC