Giáo sư Thomas Patterson

Giáo sư Thomas Patterson

Giáo sư Thomas Patterson 

Giám đốc Nghiên cứu Trung tâm Shorenstein thuộc Đại học Harvard

Giáo sư Thomas E. Patterson hiện là Giám đốc Nghiên cứu Trung tâm Shorenstein thuộc Đại học Harvard. Trung tâm Shorenstein được đánh giá là Trung tâm nghiên cứu Báo chí, Chính trị và Chính sách công uy tín trên thế giới, nơi thu hút được nhiều nhà lãnh đạo truyền thông, nhà báo nổi tiếng thế giới về đây nghiên cứu. Trung tâm Shorenstein cũng là nơi tổ chức các giải thưởng báo chí lớn như Goldsmith và các hội nghị Theodore H. White nổi tiếng thế giới về Báo chí và Chính trị.

Là Giám đốc Nghiên cứu Trung tâm Shorenstein, Thomas E. Patterson có nhiều mối quan hệ với các chính khách Hoa Kỳ như Bill Clinton, các nghị sỹ quốc hội, và lãnh đạo của các tập đoàn truyền thông lớn.

GS Tom còn là giáo sư lừng danh tại Trường Quản lý nhà nước Kennedy, thuộc đại học Harvard.

Tác phẩm & Công trình nghiên cứu của GS Thomas Patterson

Giáo sư Thomas E. Patterson là tác giả của rất nhiều cuốn sách và bài báo, chủ yếu tập trung vào chủ đề bầu cử tổng thống Mỹ và truyền thông.

Cuốn sách đầu tay của GS Patterson – The Unseeing Eye – Con mắt mù quáng (1976) là một trong 50 cuốn sách có ảnh hưởng nhất thế giới trong nửa sau thế kỷ 20 về đề tài trưng cầu dân ý (theo bình chọn của Hiệp hội Nghiên cứu Trưng cầu Dân ý của Mỹ).

Một cuốn sách gây tiếng vang lớn trong giới học giả Hoa Kỳ của ông là Out of Order – Hỗn loạn (1994). Tổng thống Mỹ Bill Clinton từng khuyên tất cả các chính trị gia và nhà báo đều nên đọc cuốn sách này. Năm 2002, Out of Order nhận được giải thưởng cao quí của Hiệp hội Khoa học Chính trị Hoa Kỳ cho cuốn sách hay nhất thập kỷ 90 của thế kỷ 20 về đề tài chính trị.

Ông còn là tác giả của The American Democracy (Nền dân chủ Mỹ – 2003) và We the People (Dân tộc chúng ta – 2008); The Mass Media Election (Bầu cử với phương tiện truyền thông đại chúng). Trong cuốn sách The American Democracy, GS Patterson đề cao sự tham gia của công dân Mỹ trong quá trình phát triển nền chính trị dân chủ của nước này cũng như coi chính trị là một môn học có thể thực hành. 

Giáo sư Thomas Patterson với các sự kiện của Vietnam Report 

Ngày 03/08/2008 tại Hà Nội: Tham gia hội thảo với các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam với chủ đề: Tọa đàm với Giáo sư Thomas Patterson về “ Truyền thông trong thế giới hôm nay”.

 

Ngày 16/11/2009 tại Hà Nội: Tham gia hội thảo với các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam với chủ đề: Tọa đàm với Giáo sư Thomas Patterson về “ Các xu hướng phát triển của báo chí, truyền thông sau khủng hoảng”.