Hoàng Vũ đạt Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

01/06/2018

Chuyên mục:

Inox Hoàng Vũ 6 năm liên tiếp từ năm 2012 đến nay đứng trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam trên tổng số hơn 800.000 doanh nghiệp cả nước.

Inox Hoàng Vũ 5 năm liên tiếp từ năm 2012 đến nay đứng trong Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam trên tổng số hơn 800.000 Doanh nghiệp cả nước.

 

Theo Hoàng Vũ