TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Bảo hiểm )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Bảo hiểm )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 56 CÔNG TY CP PVI
CEO: Bùi Vạn Thuận MST: 0100151161 Ngành nghề: Bảo hiểm
2 62 TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI
CEO: Trương Quốc Lâm MST: 0105402531 Ngành nghề: Bảo hiểm
3 141 TỔNG CÔNG TY CP BẢO MINH
CEO: Lê Văn Thành MST: 0300446973 Ngành nghề: Bảo hiểm
4 160 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
CEO: Bùi Xuân Thu MST: 0100774631 Ngành nghề: Bảo hiểm
5 265 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CEO: Trần Hoài An MST: 0100931299 Ngành nghề: Bảo hiểm
6 275 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI
CEO: Nguyễn Thị Hải Yến MST: 0102385623 Ngành nghề: Bảo hiểm
7 291 TỔNG CÔNG TY CP TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM
CEO: Phạm Công Tứ MST: 0100110447 Ngành nghề: Bảo hiểm
8 416 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM BẢO LONG
CEO: Phan Quốc Dũng MST: 0301458065 Ngành nghề: Bảo hiểm