TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Công nghiệp chế biến, chế tạo khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Công nghiệp chế biến, chế tạo khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 197 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
2 226 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THIÊN LONG