TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Công nghiệp chế biến, chế tạo khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Công nghiệp chế biến, chế tạo khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 230 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
2 276 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT