TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Dịch vụ khác )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Dịch vụ khác )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 10 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MASAN
CEO: Nguyễn Đăng Quang MST: 0303576603 Ngành nghề: Dịch vụ khác
2 211 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
CEO: Vũ Hiền MST: 0100779693 Ngành nghề: Dịch vụ khác
3 251 Công Ty CP Bamboo Capital
CEO: Nguyễn Thế Tài MST: 0311315789 Ngành nghề: Dịch vụ khác
4 369 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC EGROUP
CEO: Vũ My Lan MST: 0102952657 Ngành nghề: Dịch vụ khác