TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động hỗ trợ vận tải, hậu cần, kho bãi )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động hỗ trợ vận tải, hậu cần, kho bãi )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 107 CÔNG TY CP CẢNG RAU QUẢ
2 117 CÔNG TY CP GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN IN DO TRẦN
3 138 CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT
4 262 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX
5 271 CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM
6 367 CÔNG TY TNHH MTV CẢNG QUẢNG NINH
7 370 CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM
8 428 CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
9 454 CÔNG TY CP VẬN TẢI I TRACO
10 460 CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK
11 474 CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
12 488 CÔNG TY CP ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI