TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động hỗ trợ xây dựng chuyên dụng )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động hỗ trợ xây dựng chuyên dụng )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 56 TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1
2 234 CÔNG TY CP FECON
3 242 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHAN VŨ
4 251 CÔNG TY CP DỊCH VỤ & KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH R.E.E
5 319 CÔNG TY CP VẬT TƯ HẬU GIANG
6 355 CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP.HỒ CHÍ MINH
7 362 CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
8 417 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG