TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động hỗ trợ xây dựng chuyên dụng )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động hỗ trợ xây dựng chuyên dụng )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 102 TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1
2 109 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LẠNH
3 191 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHAN VŨ
4 218 CÔNG TY CP FECON
5 238 CÔNG TY CP DỊCH VỤ & KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH R.E.E - R.E.E M&E
6 245 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
7 257 CÔNG TY CP VẬT TƯ HẬU GIANG
8 342 CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)