TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động hỗ trợ xây dựng chuyên dụng )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Hoạt động hỗ trợ xây dựng chuyên dụng )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 56 TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1
2 103 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LẠNH
3 234 CÔNG TY CP FECON
4 242 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHAN VŨ
5 251 CÔNG TY CP DỊCH VỤ & KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH R.E.E - R.E.E M&E
6 319 CÔNG TY CP VẬT TƯ HẬU GIANG
7 355 CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP.HỒ CHÍ MINH
8 362 CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)