TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Khai thác và xử lý nước sạch )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Khai thác và xử lý nước sạch )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 486 CÔNG TY CP CẤP NƯỚC BÀ RỊA-VŨNG TÀU
CEO: Đinh Chí Đức MST: 3500101386 Ngành nghề: Khai thác và xử lý nước sạch