TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh kim loại: sắt, thép, kim khí… )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Kinh doanh kim loại: sắt, thép, kim khí… )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 22 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG
2 27 CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY HÒA BÌNH MINH
3 41 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
4 112 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
5 114 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA QUỐC TẾ IPC
6 139 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM
7 189 CÔNG TY CP QH PLUS
8 213 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀ BÌNH MINH
9 232 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CITICOM
10 247 CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP 568
11 259 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT
12 320 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP TOÀN THẮNG
13 347 CÔNG TY CP ỐNG THÉP THUẬN PHÁT
14 388 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THÉP NHÂN LUẬT
15 408 CÔNG TY CP XNK MÁY VÀ PHỤ TÙNG
16 411 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
17 418 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP NAM VIỆT
18 435 CÔNG TY CP NHẬT TIẾN
19 447 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
20 481 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP ĐẠI TOÀN THẮNG