TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Ngân hàng, tài chính, chứng khoán )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Ngân hàng, tài chính, chứng khoán )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 10 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
2 12 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
3 14 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
4 16 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
5 17 NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
CEO: Lưu Trung Thái MST: 0100283873 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
6 19 NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
CEO: Đỗ Minh Toàn MST: 0301452948 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
7 21 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN-HÀ NỘI
CEO: Nguyễn Văn Lê MST: 1800278630 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
8 28 NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH
9 38 NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
10 42 NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
CEO: Phạm Doãn Sơn MST: 6300048638 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
11 46 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
12 64 NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
CEO: Lê Thu Thủy MST: 0200253985 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
13 65 NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM
CEO: Hàn Ngọc Vũ MST: 0100233488 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
14 71 NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á
CEO: Thái Hương MST: 2900325526 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
15 76 NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG
CEO: Nguyễn Hưng MST: 0102744865 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
16 83 NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
17 102 NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
18 121 NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN
19 135 NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
20 141 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
21 180 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN F.I.T
22 201 NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
CEO: Trần Tuấn Anh MST: 1700197787 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
23 209 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
24 212 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
CEO: Nguyễn Duy Hưng MST: 0301955155 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
25 241 NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT
26 313 NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX
27 317 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
28 330 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
CEO: Dương Xuân Minh MST: 0300610408 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
29 428 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
CEO: Tô Hải MST: 0305299779 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
30 436 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
31 437 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
CEO: Johan Nyvene MST: 0302910950 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
32 449 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
33 484 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI