TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Ngân hàng, tài chính, chứng khoán )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Ngân hàng, tài chính, chứng khoán )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 9 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
2 12 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
3 15 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
4 16 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
5 17 NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
CEO: Lưu Trung Thái MST: 0100283873 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
6 18 NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
CEO: Đỗ Minh Toàn MST: 0301452948 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
7 19 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN-HÀ NỘI
CEO: Nguyễn Văn Lê MST: 1800278630 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
8 25 NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH
9 38 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
CEO: Kalidas Ghose MST: 0102180545 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
10 43 NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
CEO: Phạm Doãn Sơn MST: 6300048638 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
11 49 NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
12 65 NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM
CEO: Hàn Ngọc Vũ MST: 0100233488 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
13 66 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
14 68 NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG
CEO: Nguyễn Hưng MST: 0102744865 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
15 72 NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
CEO: Lê Thu Thủy MST: 0200253985 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
16 78 NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á
CEO: Thái Hương MST: 2900325526 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
17 89 NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
18 91 NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
19 120 NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN
20 128 NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
21 143 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
22 200 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
CEO: Nguyễn Duy Hưng MST: 0301955155 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
23 204 NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
CEO: Trần Tuấn Anh MST: 1700197787 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
24 207 NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT
25 208 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN
26 281 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
27 304 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN F.I.T
28 322 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG
CEO: Dương Xuân Minh MST: 0300610408 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
29 334 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
CEO: Tô Hải MST: 0305299779 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
30 335 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
CEO: Johan Nyvene MST: 0302910950 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán
31 379 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
32 406 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
33 407 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
34 456 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB
CEO: Trần Hải Hà MST: 0106393583 Ngành nghề: Ngân hàng, tài chính, chứng khoán