TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Ngành may )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Ngành may )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 59 TỔNG CÔNG TY CP MAY VIỆT TIẾN
CEO: Bùi Văn Tiến MST: 0300401524 Ngành nghề: Ngành may
2 137 TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CÔNG TY CP
CEO: Phạm Phú Cường MST: 0300398889 Ngành nghề: Ngành may
3 150 CÔNG TY CP QUỐC TẾ PHONG PHÚ
CEO: Đặng Vũ Hùng MST: 0304995318 Ngành nghề: Ngành may
4 173 CÔNG TY CP MAY SÔNG HỒNG
CEO: Bùi Đức Thịnh MST: 0600333307 Ngành nghề: Ngành may
5 177 CÔNG TY CP DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
CEO: LEE EUN HONG MST: 0301446221 Ngành nghề: Ngành may
6 186 CÔNG TY CP SẢN XUẤT HÀNG THỂ THAO
CEO: Nguyễn Tiến Phương MST: 0101452549 Ngành nghề: Ngành may
7 202 TỔNG CÔNG TY MAY 10-CTCP
CEO: Nguyễn Thị Thanh Huyền MST: 0100101308 Ngành nghề: Ngành may
8 231 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
CEO: Nguyễn Văn Thời MST: 4600305723 Ngành nghề: Ngành may
9 273 TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG- CÔNG TY CP
CEO: Hoàng Vệ Dũng MST: 0100101403 Ngành nghề: Ngành may
10 287 CÔNG TY CP MAY SÀI GÒN 3
CEO: Phạm Xuân Hồng MST: 0302427278 Ngành nghề: Ngành may
11 317 CÔNG TY CP ĐỒNG TIẾN
CEO: Vũ Ngọc Thuần MST: 3600259810 Ngành nghề: Ngành may
12 326 CÔNG TY CP SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN
CEO: Nguyễn Ân MST: 0300742387 Ngành nghề: Ngành may
13 409 CÔNG TY CP MAY HỮU NGHỊ
CEO: Hà Văn Duyệt MST: 0302641539 Ngành nghề: Ngành may
14 438 CÔNG TY CP DỆT MAY 29-3
CEO: Phạm Thị Xuân Nguyệt MST: 0400100457 Ngành nghề: Ngành may
15 450 CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI
CEO: Bùi Thế Kích MST: 3600506058 Ngành nghề: Ngành may
16 465 CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU HÀ BẮC
CEO: Trần Anh Mạnh MST: 2400289171 Ngành nghề: Ngành may