TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Nuôi trồng, chế biến, kinh doanh các sản phẩm thủy sản )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Nuôi trồng, chế biến, kinh doanh các sản phẩm thủy sản )

STT VNR500 Doanh nghiệp