TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất giấy và kinh doanh các sản phẩm từ giấy )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất giấy và kinh doanh các sản phẩm từ giấy )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 210 CÔNG TY CP GIẤY SÀI GÒN-MỸ XUÂN
2 423 CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ
3 451 CÔNG TY CP GIẤY AN BÌNH
4 463 CÔNG TY CP NHỰA BAO BÌ VINH
5 468 CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI BẾN TRE