TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất kim loại: sắt, thép, gang, kim loại màu… )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất kim loại: sắt, thép, gang, kim loại màu… )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 6 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
2 20 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÉP NGUYỄN MINH
3 46 CÔNG TY CP THÉP POMINA
4 51 CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT
5 64 CÔNG TY CP KIM LOẠI MÀU VÀ NHỰA ĐỒNG VIỆT
6 87 CÔNG TY CP SẢN XUẤT THÉP VINA ONE
7 93 CÔNG TY CP ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC
8 96 CÔNG TY TNHH THÉP AN HƯNG TƯỜNG
9 116 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÉP NGUYỄN MINH
10 133 CÔNG TY CP THÉP TVP
11 183 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH NGỌC
12 239 CÔNG TY CP THÉP DANA Ý
13 252 CÔNG TY TNHH THÉP NHẬT QUANG
14 359 CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG
15 475 CÔNG TY CP QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH
16 486 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NGỌC DIỆP
17 500 CÔNG TY CP THÉP TRANG KHANH