TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh giống cây, giống gia súc, gia cầm, thủy sản )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh giống cây, giống gia súc, gia cầm, thủy sản )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 348 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG