TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh giống cây, giống gia súc, gia cầm, thủy sản )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh giống cây, giống gia súc, gia cầm, thủy sản )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 123 CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI
2 330 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG