TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 47 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
2 97 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH
3 127 CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN
4 148 CÔNG TY CP VINACAM
5 202 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
6 206 CÔNG TY CP KHỬ TRÙNG VIỆT NAM
7 220 CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ
8 232 CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ
9 257 CÔNG TY CP PHÂN BÓN HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
10 290 CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
11 303 CÔNG TY CP NÔNG DƯỢC HAI
12 333 TỔNG CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NGHỆ AN
13 366 CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC
14 374 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HUỲNH THÀNH
15 497 CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC TÙNG