TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 57 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
2 156 CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN
3 164 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH
4 181 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACAM
5 237 CÔNG TY CP KHỬ TRÙNG VIỆT NAM
6 272 CÔNG TY CP PHÂN BÓN HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
7 308 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
8 373 CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC
9 464 CÔNG TY TNHH HỒNG NHUNG
10 470 CÔNG TY CP NICOTEX