TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 197 TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP (TÊN CŨ
2 281 CÔNG TY CP DỆT 10/10
CEO: Dương Văn Bình MST: 0100100590 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
3 304 CÔNG TY CP SỢI ĐÔNG QUANG
CEO: Nguyễn Việt Dũng MST: 1101254901 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
4 361 CÔNG TY CP SỢI THẾ KỶ
CEO: Đặng Triệu Hòa MST: 0302018927 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
5 394 CÔNG TY CP DAMSAN
CEO: Vũ Huy Đông MST: 1000389853 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
6 400 CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG
CEO: Lý Anh Tài MST: 4200237973 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt