TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 195 TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ
CEO: Phạm Xuân Trình MST: 0301446006 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
2 227 TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP (TÊN CŨ
3 276 CÔNG TY CP SỢI THẾ KỶ
CEO: Đặng Triệu Hòa MST: 0302018927 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
4 337 CÔNG TY CP DAMSAN
CEO: Vũ Huy Đông MST: 1000389853 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
5 382 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN
CEO: Nguyễn Thị Mai MST: 1000400095 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
6 440 CÔNG TY CP DỆT MAY NHA TRANG
CEO: Lý Anh Tài MST: 4200237973 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt