TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh thuốc, hóa dược, dược liệu và thiết bị y tế )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh thuốc, hóa dược, dược liệu và thiết bị y tế )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 29 CÔNG TY CP Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
2 39 CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
3 60 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG
4 122 CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG
5 250 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
6 297 CÔNG TY CP TRAPHACO
7 306 CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG (DAPHARCO)
8 319 CÔNG TY CP PYMEPHARCO
9 341 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
10 346 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
11 354 CÔNG TY CP HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
12 357 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
13 383 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
14 384 CÔNG TY CP ARMEPHACO
15 392 CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPHARCO
16 422 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM NAM HÀ
17 425 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM OPC
18 431 CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
19 458 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BẾN TRE
20 469 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM CỬU LONG
21 482 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC
22 491 CÔNG TY CP S.P.M
23 495 CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA