TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh thuốc lá )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh thuốc lá )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 421 CÔNG TY CP SÀI GÒN HỎA XA
CEO: Đang cập nhật MST: 0300481625 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh thuốc lá