TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 131 CÔNG TY CP VICOSTONE
2 145 CÔNG TY CP PHÚ TÀI
3 209 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG
4 340 CÔNG TY CP PRIME ĐẠI LỘC
5 355 CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG MINH ĐỨC
6 375 CÔNG TY CP CMC
7 392 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ PHAN
8 477 CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN FECON
9 496 CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN XI MĂNG CẦN THƠ