TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 75 CÔNG TY CP ĐỒNG TÂM
2 124 CÔNG TY CP PHÚ TÀI
3 146 CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
4 176 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG
5 291 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT QUẢN TRUNG
6 342 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ PHAN
7 377 CÔNG TY CP CMC
8 403 CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG MINH ĐỨC
9 458 CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN FECON
10 470 CÔNG TY CP XI MĂNG YÊN BÌNH
11 478 CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ