TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh xe máy và phụ tùng xe máy )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh xe máy và phụ tùng xe máy )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 55 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN T&T
2 75 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TIẾN
3 296 CÔNG TY TNHH HỒNG ĐỨC
4 299 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY