TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh xe máy và phụ tùng xe máy )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh xe máy và phụ tùng xe máy )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 26 CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY HOÀ BÌNH MINH
2 43 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN T&T
3 136 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TIẾN
4 288 CÔNG TY TNHH HỒNG ĐỨC
5 307 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY