TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Trồng rừng, khai thác, kinh doanh lâm sản )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Trồng rừng, khai thác, kinh doanh lâm sản )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 89 CÔNG TY TNHH HÀO HƯNG
2 104 CÔNG TY CP XNK TỔNG HỢP BÌNH PHƯỚC
3 289 CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
4 294 CÔNG TY CP QUỐC CƯỜNG GIA LAI
5 406 CÔNG TY CP CẢNG THÁI HƯNG