TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Trồng rừng, khai thác, kinh doanh lâm sản )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Trồng rừng, khai thác, kinh doanh lâm sản )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 67 CÔNG TY CP XNK TỔNG HỢP BÌNH PHƯỚC
2 77 CÔNG TY TNHH HÀO HƯNG
3 187 CÔNG TY CP GỖ AN CƯỜNG
4 214 CÔNG TY CP GỖ MDF VRG DONGWHA