TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Trồng, thu hoạch, kinh doanh sản phẩm từ trồng trọt )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Trồng, thu hoạch, kinh doanh sản phẩm từ trồng trọt )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 90 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU 2/9 ĐẮK LẮK
2 98 CÔNG TY CP PHÚC SINH
3 99 TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM
4 105 CÔNG TY CP MASCOPEX
5 124 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN
6 190 CÔNG TY CP TÂN ĐỒNG TIẾN
7 215 CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP
8 249 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
9 387 CÔNG TY TNHH MTV TNI