TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Trồng, thu hoạch, kinh doanh sản phẩm từ trồng trọt )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Trồng, thu hoạch, kinh doanh sản phẩm từ trồng trọt )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 13 CÔNG TY CP HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP TÂN LONG
2 93 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU 2/9 ĐẮK LẮK
3 106 TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM
4 129 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT THÀNH
5 175 CÔNG TY CP TÂN ĐỒNG TIẾN
6 205 CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP
7 250 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ LAN CHI
8 269 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG