TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Vận tải đường bộ, đường sắt, đường ống )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Vận tải đường bộ, đường sắt, đường ống )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 94 CÔNG TY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM
2 203 CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ
3 293 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN
4 301 CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN
5 302 CÔNG TY CP VINAFREIGHT