TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Vận tải đường thủy )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Vận tải đường thủy )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 389 CÔNG TY CP VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
CEO: Nguyễn Duyên Hiếu MST: 0305390530 Ngành nghề: Vận tải đường thủy
2 460 CÔNG TY CP ÂU LẠC
CEO: Mai Văn Tùng MST: 0302704796 Ngành nghề: Vận tải đường thủy