VIETNAMCEOSUMMIT 2014

  
LỄ CÔNG BỐ BXH VNR500 – 2013

VIETNAMCEOSUMMIT 2014

Chủ đề: Tái định hình ưu tiên chiến lược của Doanh nghiệp lớn Việt Nam trong giai đoạn chuyển tiếp 2014-2016

Thời gian: Ngày 05/08/2014

Địa điểm: Khách Sạn Rex

Nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước những thay đổi chiến lược trong giai đoạn 2014 - 2016. Hàng loạt thay đổi mạnh mẽ về thể chế kinh tế, về cấu trúc kinh tế, về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế, về chế độ sở hữu, về giá cả cạnh tranh, về hội nhập kinh tế quốc tế... đang được định hình, thảo luận và đệ trình tại Đại hội thứ XII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2016. Đồng thời, những chuyển động gần đây của bối cảnh an ninh và kinh tế thế giới trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là vấn đề Biển Đông cũng đang tạo ra sức ép bổ sung đầy thách thức cho việc tái cơ cấu nền kinh tế và các doanh nghiệp lớn Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp lớn Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn và xuất sắc hàng đầu (nhóm các doanh nghiệp VNR500, V1000 và FAST500) – những tác nhân có quyền lực và ảnh hưởng quan trọng trong nền kinh tế - cần giữ một vai trò chủ động và tích cực trong việc thảo luận góp phần định hình những xu hướng kinh tế lớn của đất nước, cũng như chủ động trong việc điều chỉnh các ưu tiên chiến lược của doanh nghiệp để thích ứng với bối cảnh kinh tế - xã hội mới.

Vào thời điểm quan trọng có tính bước ngoặt chiến lược như hiện nay, Hội nghị thường niên VIETNAM CEO SUMMIT năm 2014 với chủ đề “Tái định hình các ưu tiên chiến lược của doanh nghiệp lớn Việt Nam trong giai đoạn chuyển tiếp 2014-2016”, được VietnamNet, Vietnam Report và cộng đồng doanh nghiệp VNR500, FAST500 và V1000 phối hợp tổ chức vào ngày 5 tháng 8 năm 2014 tại Khách sạn Rex Hotel Saigon Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị thường niên VIETNAM CEO SUMMIT năm 2014 là sự kiện đẳng cấp, kết nối các nhà lãnh đạo doanh nghiệp quyền lực nhất Việt Nam, các nhà lãnh đạo chính trị, các học giả trong và ngoài nước để cùng định hình chương trình nghị sự phát triển của doanh nghiệp, ngành kinh doanh, trong sứ mệnh chung góp phần phát triển nền kinh tế đất nước.

Đây sẽ là cơ hội quý báu để các lãnh đạo doanh nghiệp cùng gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ tầm nhìn chiến lược, các kinh nghiệm và quan điểm quản trị và kinh doanh trong thời gian vừa qua, từ đó rút ra những bài học hữu ích trong quá trình xây dựng lại chiến lược kinh doanh để đón đầu xu hướng, tận dụng thời cơ và bứt phá thành công trong tương lai.

CHƯƠNG TRÌNH (DỰ KIẾN)

Tái định hình ưu tiên chiến lược của Doanh nghiệp lớn Việt Nam trong giai đoạn chuyển tiếp 2014-2016

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

8:00 – 8:30

Đăng ký, phát tài liệu hội thảo - Đón chào đại biểu

8:30 – 8:40

Phát biểu khai mạc chương trình

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Đồng sáng lập – Tổng biên tập Diễn đàn toàn cầu Boston (BGF)

Phiên buổi sang

8:40 – 9:00

Module 1: Bối cảnh kinh doanh mới và lựa chọn chiến lược của doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp

 

Các kịch bản kinh tế của Việt Nam 2014 - 2016

Diễn giả: Tiến sỹ Vũ Minh Khương, Trường Đại học Chính sách công Lý Quang Diệu (LKYSPP) – National University of Singapore

9:00 – 9:30

Chiến lược của các doanh nghiệp lớn nhằm thích ứng với các điều kiện mới: Trường hợp ngành ngân hàng

Diễn giả: Ông David Hovenden,  Giám đốc PwC Strategy&

9:30 – 10:00

Phiên thảo luận 1

Chủ tọa: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Đồng sáng lập – Tổng biên tập Diễn đàn toàn cầu Boston (BGF)

10:00 – 10:20

Tea break

10:20 – 11:20

Module 2: Tái định hình các ưu tiên chiến lược và địa bàn kinh doanh của doanh nghiệp lớn

 

Kinh nghiệm giành lợi thế trong kinh doanh với các doanh nghiệp đa quốc gia thông qua đàm phán

Diễn giả: Ông J.D. Bindenagel, Cựu đại sứ Mỹ tại Đức, Chuyên gia cao cấp về quan hệ quốc tế, Đại học DePaul, Mỹ

 

Tái định hình các ưu tiên chiến lược về cấu trúc khách hàng và địa bàn kinh doanh – trường hợp ngành đồ uống – thực phẩm

Diễn giả: Ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch HĐQT Sabeco

 

Cơ hội đầu tư ở các vùng kinh tế trọng điểm: Trường hợp tỉnh Quảng Ninh

Diễn giả: Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh

11:20 – 12:30

Phiên thảo luận 2

Chủ trì:

Ông J.D. Bindenagel, Cựu đại sứ Mỹ tại Đức, Chuyên gia cao cấp về quan hệ quốc tế, Đại học DePaul, Mỹ

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Đồng sáng lập – Tổng biên tập Diễn đàn toàn cầu Boston (BGF)

Thành phần tham gia: Các diễn giả

12:30 – 14:00

Tiệc buffet buổi trưa – Giao lưu

Phiên buổi chiều

14:00 – 15:00

Module 3: Tái định hình cấu trúc tài chính và quản trị rủi ro tại doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp 2014 – 2016

 

Đa dạng hóa đầu vào của doanh nghiệp trong bối cảnh biến động: Kinh nghiệm của doanh nghiệp tăng trưởng nhanh

Diễn giả: Trần Song Hải – Tổng giám đốc D.P. Consulting

 

Tái định hình chiến lược thu hút nhân tài và quản trị nhân sự tại doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp 2014 - 2016

Diễn giả: Bà Nicola Connolly, Chủ tịch Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam- Eurocham/Giám đốc điều hành Adecco Việt Nam

 

Tái định hình các ưu tiên chiến lược về nguồn vốn, quản trị rủi ro và khách hàng: Trường hợp nghiên cứu ngành bất động sản

Diễn giả: Ông Marc Townsend, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam

15:00 – 16:00

Phiên thảo luận 3

Chủ trì:

Ông J.D. Bindenagel, Cựu đại sứ Mỹ tại Đức, Chuyên gia cao cấp về quan hệ quốc tế, Đại học DePaul, Mỹ

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Đồng sáng lập – Tổng biên tập Diễn đàn toàn cầu Boston (BGF)

Thành phần tham gia: Các diễn giả

16:00 – 16:10

Tổng kết hội nghị

.