4375
  

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - IDICO

Xếp hạng VNR500: 226(B1/2018)
Mã số thuế: 0302177966
Mã chứng khoán: Chưa niêm yết
Trụ sở chính: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu - Phường 06 - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08-083924
Fax: 08-39312705
E-mail: idico@hcm.fpt.vn; headoffice@idico.com.vn
Website: đang cập nhật..
Năm thành lập: 01/01/0001

Giới thiệu


Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (IDICO) được thành lập tại Quyết định số 26/2000/QĐ - BXD ngày 6/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Năm 2006, Tổng công ty chuyển theo mô hình hoạt động Công ty Mẹ - Công ty Con. Năm 2010, Tổng công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành TNHH MTV. Qua 14 năm xây dựng và phát triển, IDICO đã nâng cao năng lực tài chính, kinh nghiệm, nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên, đưa thương hiệu IDICO ngày càng được khẳng định và củng cố trên thị trường. Năm 2013, trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, IDICO vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện các chỉ tiêu cơ bản đạt 100 - 104% mức kế hoạch. Doanh thu năm 2013 đạt 6.257 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷ đồng, nộp ngân sách 511 tỷ đồng.Tin tức doanh nghiệp

Hơn 90% căn hộ Akari City giai đoạn 1 được đặt chỗ

VietABank hợp tác Napas mở rộng tiện ích thanh toán

VietABank được vinh danh Top 100 sản phẩm, dịch vụ tin và dùng

Ứng dụng của VietABank nhận danh hiệu Sao Khuê

Vinh danh Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2019

Bảo Minh bốn năm liên tục đứng trong Top 10 Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ Uy tín nhất

Ban lãnh đạo

Họ và tên Chức vụ
Nguyễn Văn Đạt Tổng Giám đốc

Hồ sơ tổng giám đốc

Họ và tên Nguyễn Văn Đạt
Nguyên quán

Bạn cần đăng nhập để xem được thông tin

Vốn điều lệ

VNĐ

Quy mô và Hoạt động SXKD/OPERATION

Tổng tài sản(Tỷ VND)

A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)

Vốn chủ sơ hữu

E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)

R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)

Số lượng nhân viên

L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Vị thế của doanh nghiệp trong ngành

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
n = 749 m(ROA) = 66 m(ROE) = 276

Gửi tin nhắn phản hồi đến doanh nghiệp

cho phép upload : .xlsx;.xls;.doc;.docx;.pdf;.jpg;.gif;.png