Nhựa Tiền Phong được tôn vinh là 1 trong 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX

11/11/2016

Chuyên mục:

Ngày 11/11/2016, tại Nha Trang, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) phối hợp với Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội nghị doanh nghiệp thường niên 2016 và Hội thảo quản trị Công ty.

Tham dự hội nghị có trên 150 doanh nghiệp niêm yết trên HNX, đại diện lãnh đạo UBCKNN, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các chuyên gia từ các tổ chức nghiên cứu kinh tế, các công ty kiểm toán.

Tại Hội nghị, ngoài việc thảo luận về Quản trị Công ty với nội dung nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả hoạt động của thành viên của Hội đồng quản trị, HNX đã công bố kết quả chương trình đánh giá Công bố thông tin và minh bạch năm 2015- 2016. Chương trình đã đánh giá 344 doanh nghiệp niêm yết trên HNX ở 5 lĩnh vực: quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông, vai trò của các bên liên quan, minh bạch và công bố thông tin, trách nhiệm của Hội đồng quản trị.

Theo kết quả công bố, NTP là 1 trong 30 doanh nghiệp được tôn vinh thực hiện tốt nhất công tác công bố thông tin và minh bạch năm 2015 - 2016. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Nhựa Tiền Phong được vinh danh trong danh sách này. Điều này thể hiện cam kết của Công ty luôn nỗ lực công khai minh bạch các thông tin tới nhà đầu tư.Nhựa Tiền Phong được tôn vinh là 1 trong 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX năm 2016

NTP

  


Bình Luận (0)Gửi bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *