TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Yên Bái )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Yên Bái )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 25 CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY HOÀ BÌNH MINH
2 134 CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES
CEO: Đoàn Minh Đức MST: 5200466372 Ngành nghề: Hoạt động công nghiệp khác
3 489 CÔNG TY CP XI MĂNG YÊN BÌNH