TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Vĩnh Phúc )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Vĩnh Phúc )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 97 CÔNG TY CP ỐNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE
2 333 CÔNG TY TNHH HOÀN MỸ
3 430 CÔNG TY CP THÉP MÊ LIN