TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bắc Giang )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bắc Giang )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 367 CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU HÀ PHONG
CEO: Nguyễn Văn Khanh MST: 2400351817 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục