TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bắc Giang )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Bắc Giang )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 411 CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU HÀ BẮC
CEO: Trần Anh Mạnh MST: 2400289171 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trang phục