TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hải Dương )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hải Dương )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 67 CÔNG TY CP NHỰA AN PHÁT XANH
2 373 CÔNG TY CP KIM KHÍ QUỐC TẾ VIỆT NHẬT