TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hòa Bình )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hòa Bình )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 128 CÔNG TY CP THÉP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI