TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hà Nam )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hà Nam )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 236 CÔNG TY CP NHỰA CHÂU ÂU
2 259 CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ
3 282 CÔNG TY CP XI MĂNG HOÀNG LONG