TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hà Nam )

TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
( Tỉnh Hà Nam )

STT VNR500 Doanh nghiệp
1 233 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG HỒNG HÀ
2 254 CÔNG TY CP NHỰA CHÂU ÂU
3 474 CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN FECON